„Narratologia” – (przed)recenzja książki Pawła Tkaczyka

    Dziś zabawię się w recenzenta „Narratologii”.  Problem w tym, że nie miałem książki Pawła Tkaczyka w ręce.  Ale widziałem okładkę.     Czego dowiesz się z tej książki? Wyekstrahowanie polimorficznych koincydencji multiprotagonistycznego wyalieniowania kafkowskiego uniwersum społeczno-kulturalnego w końcowym stadium liryki XIX-wiecznych poetów flamandzkich, na które nakłada się często koherentne współuczestniczenie konwergentnych ograniczeń, nie jest zadaniem łatwym i prostym. Zwłaszcza w kontekście narratologii o podłożu behawioralno-dekonstrukcjonistycznym. W niniejszym artykule … Czytaj dalej „Narratologia” – (przed)recenzja książki Pawła Tkaczyka