Spoty reklamowe, które ogląda się z zachwytem / wzruszeniem / przyjemnością

Reklamy traktowane są przez większość widzów jak zło konieczne. Postaram się wam jednak pokazać, że zdarzają się wśród nich prawdziwe perełki. Co więcej, sposób w jaki zostały wykonane lub ogólnie pomysł, na którym zostały oparte, może być inspiracją dla osób działających kreatywnie (piszących, malujących itp.)