Jak założyć szkołę artystyczną, jakiej w Polsce jeszcze nie było?